Antibiotici izgubili trku

lekovi

SZO izveštava da se ubrzava otpornost bakterija na antibiotike i da smo sve ugroženiji.

Najnoviji izveštaj (30.04. 2014.) Svetske zdravstvene organizacije (WHO) u prvom pregledu antimikrobiološke otpornosti, uključujući otpornost na antibiotike, na globalnom nivou otkriva da ova ozbiljna pretnja nije više nešto što nas čeka u budućnosti već nešto što se dešava upravo sada u svakom regionu sveta i potencijalno može pogoditi svakoga, sve starosne grupe u svakoj državi. Antibiotička otpornost, kada se bakterija prilagođava tako da antibiotici više ne deluju na ljude koji ih koriste za tretiranje infekcija, je sada glavna pretnja po globalno javno zdravlje.

‘Bez hitne, koordinisane akcije svih zainteresovanih,  svet će se suočiti sa post-antibiotik erom, u kojoj će obične infekcije i manje povrede koje su lako tretirane decenijama unazad, ponovo biti smrtonosne’ – rekao je Dr Keiji Fukuda,  pomoćnik generalnog direktora za zdravstvenu bezbednost.

‘Antibiotici su bili jedni od stubova koji su nam omogućavali da živimo duže, zdravije i velika su dobrobit moderne medicine. Ako ne povučemo konkretne poteze i ne uložimo veće napore da sprečimo infekcije i promenimo način proizvodnje, prepisivanja i upotrebe antibiotika, svet će ubrzano gubiti bitku za globalno javno zdravlje i implikacije će biti poražavajuće.’

alternativna medicina 76

Ključni nalazi izveštaja

Izveštaj  “Antimikrobna rezistencija: globalni izveštaj o nadzoru”, napominje da se otpor javlja u mnogim različitim infektivnim agensima , ali izveštaj se fokusira na antibiotske rezistencije u sedam različitih bakterija odgovornih za zajedničke, ozbiljne bolesti kao što su infekcije (sepsa krvotoka), proliv, upala pluća, infekcija urinarnog trakta i gonoreje. Rezultati su razlog za veliku zabrinutost, dokumentovanje otpornosti na antibiotike, naročito antibiotici kao “poslednje utočište”, u svim regionima sveta.

Ključni nalazi iz izveštaja obuhvataju:

Otpornost u lečenju infekcije opasne po život usled zajedničkog delovanju crevnih bakterija, Klebsiella pneumoniae – karbapenema antibiotici – se proširila na sve regione sveta . K. pneumoniae je glavni uzrok bolničkih infekcija, kao što su upala pluća, infekcija krvotoka, infekcija u novorođenčadi i intenzivne nege pacijenata. U nekim zemljama, zbog otpornosti, karbapenema antibiotici ne deluju u više od polovine slučajeva kod ljudi tretiranih protiv K. pneumoniae infekcije.

Otpornost na jednom od najčešće korišćenih antibakterijskih lekova za lečenje infekcija urinarnog trakta izazvanih Ešerihijom koli – fluorohinolona je veoma rasprostranjen. U 1980-im, kada su prvi put uvedeni ovi lekovi, otpornost je bio gotovo nula. Danas, postoje zemlje u mnogim delovima sveta gde je sada ovaj tretman neefikasan kod više od polovine pacijenata.

Neuspeh u lečenju poslednjim sredstvom u borbi protiv gonoreje – treće generacije cefalosporina – potvrđeno je u Austriji, Australiji, Kanadi, Francuskoj, Japanu, Norveškoj,  Sloveniji, Južnoj Africi, Švedskoj i Velikoj Britaniji. Više od milion ljudi zarazi se gonorejom širom sveta svakog dana.

Antibiotička otpornost uzrokuje da ljudi duže budu bolesni i povećava se rizik od smrtnog ishoda. Na primer, procenjuje se da je kod ljudi sa MRSA (meticilin-rezistentni Staphilococcus aureus) za 64% veća verovatnoća da će umreti od ljudi sa neotpornim oblikom infekcije. Otpornost takođe povećava troškove zdravstvene zaštite zbog produženog boravka u bolnici i produžene potrebe lečenja na intenzivnoj nezi.

alternativna medicina 75

Načini borbe protiv antibiotičke otpornosti

Izveštaj otkriva da ključni alati za rešavanje otpornosti na antibiotike, kao što su osnovni sistemi za praćenje problema, pokazuju manjkavosti ili ne postoje u mnogim zemljama. Neke zemlje su preduzele značajne korake u rešavanju problema, ali svaka zemlja i pojedinac treba da urade još više.

Drugi važni postupci uključuju prevenciju infekcije na prvom mestu – kroz bolju higijenu, pristup čistoj vodi, kontrolu infekcije u zdravstvenim ustanovama ali i vakcinacijom – da se smanji potreba za antibioticima. SZO je takođe skrenuo pažnju na potrebu da se razviju nove dijagnostike i druge alatke kako bi zdravstveni radnici mogli ostati korak ispred nastajanja otpornosti.

Ovaj izveštaj je otpočinjanje globalnog napora na čelu sa SZO za rešavanje otpornosti na lekove. Ovo će uključiti razvoj alata i standarda i poboljšanu saradnju širom sveta na praćenju rezistencije na lekove, merenje na zdravstveni i ekonomski uticaj, i dizajniranje ciljanih rešenja.

izvor: SZO

Preporučujemo Vam našu 100% prirodnu prodavnicu –

1 Comment

  • Aleksandar

    14 jula, 2014 - 2:20 pm

    Antibiotici su otrovi. SZO je kriminalna organizacija.

Ostavi komentar

Korpa

Nema proizvoda u korpi.

Pozovi nas