Su đok, Su jok

sujok

Su Đok predstavlja lečenje po refleksnim tačkama dlanova i stopala. U prevodu sa korejskog Su znači šaka a Đok stopalo, što nam govori odakle i potiče ova terapija. Ova metoda se koristi u lečenju bolesti mnogim zemljama sveta, a posebno u SAD, Rusiji i Istočnoj Evropi.

Su Đok terapija je sinteza prirodnih metoda lečenja, zasnovanih na određenim filozofskim principima, a deo njih svaki čovek može uspešno da upotrebi za samoizlečenje, delujući na šake i stopala.

Su Đok terapeuti polaze od toga da je građa šake i stopala slična građi ljudskog tela, pa objašnjavaju da u ljudskom telu možemo izdvojiti trup i pet isturenih delova tela – glavu, vrat i četiri ekstremiteta. Sličnost je dokaz dubokih unutrašnjih veza koje postoje između tela, šake i stopala.

U bolesnom organu ili delu tela zbog poremećaja cirkulacije energije pojavljuje se neka vrsta električnog „kratkog spoja“ – energetske blokade, koja stvara elektromagnetske talase. Ovi talasi, zato što imaju specifičnu frekvenciju za svaki od poremećaja u telu, dospevaju istovremeno u sve analogne delove. Dalje, oni obrazuju takozvane „korespondentne loptice“ koje su pri dodiru, odnosno nadražaju veoma bolne. Proces liči na malo “strujno kolo” kojem se sa određenog mesta šalje impuls koji poboljšava protok. Ukoliko se ne pronađe terapijska tačka ili se ne stimuliše pravilno, jedino će izostati očekivani pozitivan efekat, a organizmu se pri tom ne može naneti bilo kakva šteta.

Veoma dobre rezultate daje i masaža vrhova prstiju jer se ovde projektuje mozak, a u mini sistemu i celo telo čoveka. Masaža vrhova prstiju i noktiju ima veliki efekat koji je kod akutnih stanja često trenutan.
U slučajevima kada je potrebna trajnija stimulacija terapijskih tačaka mogu se koristiti razni štapići, grančice, magneti i semenke raznih biljaka.
Kod ove metode nema kontraindikacija, ni neželjenih efekata.

Autor: dr Dragan Zlatanović

Su đok (su jok) terapija je, u poređenju sa ostalim metodama koje nam dolaze sa Istoka, mlada, izuzetno efikasna, apsolutna neškodljiva u primeni i metodološki univerzalna…
Tradicionalna kineska medicina i su đok
Ova terapija je pristupačna svakom čoveku, zasnovana na logičnim principima, jednostavna za primenu. Obrazovanje se vrši u obliku kontinuiranog razvoja.
Najveći nedostatak u izučavanju tradicionalne kineske medicine je to što se, zbog nepoimanja suštine materije izražene kineskim pismom, izgubilo filozofsko poimanje suštine. Ono što se prezentuje kao suština, u stvari je samo preostala forma koja neodoljivo podseća na dogmatsko učenje.
Savremeni lekar nije spreman na dogmatska učenja, pa samim tim ni na primenu ovakve vrste lečenja, koja je izvorno savršeno dobra.
Za izučavanje tradicionalnoj kineskoj medicini potrebno je, kao i za sve što predstavlja plod filozofskog pristupa, vreme ispunjeno radom.
Kada govorimo o su đok terapiji, u tradicionalnoj medicini po tom kriterijumu nećemo naći tesnu vezu, pošto su đok terapija zvanično postoji kao metod tek od kada je 1991. god. tvorac tog metoda prof. Park Džae Vu, otvorio Međunarodni su đok institut u Seulu (Južna Koreja).

alternativna medicina 71

Su đok je potvrđen u praksi
Potvrde za sve što je rečeno dolaze iz celog sveta, kako od individualnih praktičara su đok terapije, tako i od medicinskih institucija koje su vršile istraživanja po opšteprihvaćenim standardima za medicinska istraživanja.
Najveći broj istraživanja je vršen u institutima koji se nalaze u zemljama bivšeg SSSR-a, a rezultati istraživanja su objavljeni u udžbenicima, magazinima i na zvaničnom sajtu Međunarodne su đok akademije iz Moskve.
U Alma Ati (Kazahstan) na primer, veliki broj bolnica je organizovan tako da se u jednom delu praktikuje medicina koju kod nas zovemo zvanična, a u drugom medicina koju nazivaju netradicionalna medicina, a koja podrazumeva one oblike lečenja koje kod nas svrstavamo u alternativnu medicinu. Pacijenti koriste ili pravo izbora na vrstu lečenja ili savete svojih lekara.

Ozvaničena su đok specijalizacija
Lekarima je dozvoljeno da u toku svoje specijalizacije istovremeno pohađaju i specijalizaciju iz su đok terapije. Po završetku specijalizacije odlaze na svoja radna mesta obogaćeni za još jednu specijalizaciju.
U našoj zemlji kao i u ostalom delu Evrope, „Balkan Su Jok Therapy Center“ već dugi niz godina obrazuje sve zainteresovane za ovu vrstu učenja. Obrazovanje vrše međunarodni predavači u obliku stručne razmene.
Struktura polaznika seminara su đok terapije je takva da su polovina lekari, kako opšte prakse, tako i različiti specijalisti, a među njima ima i 5 profesora medicinskih fakulteta iz Novog Sada, Beograda, Kragujevca i Niša.
Zbog svega rečenog, autor su đok terapije prof. Park Džae Vu kaže da mi nemamo pravo da čekamo, već da bi trebalo da što više primenjujemo ovu terapiju kako bi ona sama sebi obezbedila poverenje, čime će zavrediti da bude uvrštena u zvanično prihvaćene metode u svakoj zemlji, a time i u celom svetu.

6000 godina prakse – dovoljna potvrda
Tradicionalnoj kineskoj medicini, iako spada u kategoriju stamenih oblika znanja koja se prenose sa kolena na koleno, bilo je potrebno da ima pozitivnu praksu tokom 6000 godina, da bi se o njoj napokon počelo govoriti kao o mogućem obliku zvaničnih metoda lečenja.

Autor: prof. Vera Đorđević

Preporučujemo Vam našu 100% prirodnu prodavnicu –

1 Comment

  • Borisav Pantelić

    25 jula, 2020 - 12:43 pm

    Ako je je Su Đok tako dobra terapija zašto nam onda nudite sve ove preparate?Stavljate me u duboku sumnju

Ostavi komentar

Korpa

Nema proizvoda u korpi.

Pozovi nas